Tag Archives: Miroslav Ruzica

Miroslav Ruzica: Vlahlji ditu Balkani (tu armaneashti)

Nu himu cândâsits câ armânjilji vas armânâ tu banâ, nu mash di itia câ s-tukescu cu ayunie ma sh ti multili dâvâseri andicra di arâzga lor, ti alâxerli ditu economie tsi inu dinapandica sh trag azvarna, sh di zorea tsi … Continue reading

Posted in tu armaneashti | Tagged , , , , , ,

vlahii din balcani : desteptare, politici nationale si asimilare (Miroslav Ruzica)

Extrase din studiul lui Miroslav Ruzica – Vlahii/Aromânii Balcanici – Deșteptarea, politicile naționale și asimilare, din cadrul Conferinței ASN  ¨Globalizare, nationalism și conflicte etnice în Balcani și în contextul regional¨, de la Belgrad, 28-30 septembrie 2006. “Supraviețuirea [armânilor] poate fi … Continue reading

Posted in istoria armaneasca | Tagged , , , , | 18 Comments