Category Archives: di noi

23 mai 2014 – Dzuua a Armânjloru – Centrul Vechi

Vâ câlisimu cu harauâ la Dzuua a Armânjloru 2014!!! Sh-anlu aestu Dzuua Natsională a Armânjloru s-tsanji tut tu partea veaclji a câsâbălui Bucureshti! Ninga Bâserica Sf.Anton shi Hanea al Manuc! Advertisements

Posted in di noi | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zbor armătusit tu iho *Primuveara a Armânjlor* editia VIII

Consiliu a Tinirlor Armânj, cu andrupâmintulu a Farâljei Armaneascâ dit România, andreadzi sh-tu 2014“Primuveara a Amrânjlor”(VIII-a editsii ), tsi va s-dizvârteascâ tu 5-li di Apriir ahurhinda cu sihatea 16:00, tu sala mari di la Pâlatea a Ficiuritsloru (Bd. Tineretului 8-10). … Continue reading

Posted in di noi | Tagged , , , | Leave a comment

esti arman daca (2)

Dacă ai auzit deRecomandarea 1333 de mai mult de 5 ori sigur ești armân. Dacă ai auzit și l-ai cunoscut pe Lluis Maria de Puig sigur ești armân. Dacă ai fost in Skopje, Tirana, Veria de mai multe ori decat … Continue reading

Posted in di noi | Tagged , , , , , , , , , , | 4 Comments

esti arman daca.cum recunosti prejudecatile

Uneori, când ești încadrat fără a fi consultat într-o anume categorie, când se perpetuează anumite prejudecăți și clișee, atunci apare și dreptul la replică. Așa a apărut “Ești armân dacă…”, ca răspuns la clișee obosite și exagerate. Dacă pui mere … Continue reading

Posted in di noi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Cronica: Ziua armanilor 2013 – Pacea de la Bucuresti

[Cronică târzie, în funcție de timp, a  zilei armânilor ediția 2013 ] În 2013 s-au împlinit 100 de ani de la  Tratatul/Pacea de la București din 1913, semnat în urma celui de al doilea război balcanic, prin care au fost liniile … Continue reading

Posted in despre armâni, di noi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

de ce “armânlu nu cheari”?

În mod sigur mulți dintre noi au văzut de acum deja faimoasa borna 26, dinspre Constanța spre București , inscripționată cu “Armânlu nu cheari” (Armânul nu piere). Mărturisesc că la un moment dat, într-o deplasare la mare, ajunsesem să întorc … Continue reading

Posted in di noi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments