Author Archives: esente_armanesti

About esente_armanesti

Blog de conștientizare și promovare al evenimentelor culturale organizate de și pentru armâname. Prezentarea tematicii armânești

Poeme sh apridutseri cu Yioryi Vrana

Adza la Anveatsa Armaneashti avemu zburata di  poeme /poemati (di poets xeni sh români) sh apridutseri tu armâneashti cu unu mari poet sh alumtatorlu ti limba armâneascã: Yioryi  Vrana. Ma ngiosu aflats niscanti apridutseri di poeme ali Edith Sördengran, tu … Continue reading

Posted in andamusi, literatura armânească | Tagged , , , | Leave a comment

tu dzuua di adza*se întâmplă azi -10 ianuarie

10.01.1926 – easti faptu Vudena, (Edessa), Tiberiu Cunia  fondatorlu ali editură CARTEA AROMANA, profesor universitar si statistician  cu anami mondială, tinjisitu cu premiul Alexander von Humboldt. Tiberiu Cunia (scris și Tiberius) este un lingvist și scriitor de origine aromână, cunoscut pentru că a adus o contribuție importantă în … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tradiții armânești de Anul Nou

Irina (Șafarica) Nicolau – Aromânii. Credințe și obiceiuri, 2001 (extrase) În ziua de An Nou nu trebuie scos nimic din casă. De Anul Nou se face o plăcintă în care se pun: un băț și un cerc dublu. Cine găsește … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Traditii de Crăciun la armâni

Deși Crăciunul a trecut și ne apropriem de Noul An, nu foarte multă lume (nici armâni și nici români) mai știe sau ține obiceiurile . Nu știu dacă tradițiile și obiceiurile vor fi vreodată reluate, revitalizate sau adaptate, dar ele fac … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Atanasie Nasta (02 11 1912 – 23 12 1996)

  02.11.1912 – easti faptu poetlu Atanasie Nasta, hoara Gramaticuva, dit Gârtsie. Muri tu 23 di andreu 1996, Bucureşti. Pi 2 di Brumaru s-ancljdu 102 anji di la amintarea alu Atanasie Nasta. Atanasie Nasta (n. 2 noiembrie 1912, Grămăticova, Grecia … Continue reading

Posted in adzâ tu istorie | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

tu dzua di adza*se intampla azi – 15 Yizmaciun

15.09.1901 – s-featsi Elie Carafoli, Veria,  muri Bucureşti tu 24. 10.1983 Elie Carafoli: Nãscut în orasul Veria, lângã Salonic, într-o familie de armâni, Elie Carafoli (15. 09. 1901-24.10.1983), a fost unul dintre cei mai prestigiosi specialisti în mecanica fluidelor si … Continue reading

Posted in adzâ tu istorie | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Yizmaciun 1847 – muri Atena omlu di stat Ioan Coletti, faptu tu hoara Siracu Ioan Coletti Vindicâtorlu (Yeatru) shi istoriclu Coletti easti faptu tu anlu 1784 icâ 1786 tu armâneasca comunâ Seracu ( Epir – Gartsii) aproapea di Ianina, di … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment