Zbor armătusit tu iho *Primuveara a Armânjlor* editia VIII

Consiliu a Tinirlor Armânj, cu andrupâmintulu a Farâljei Armaneascâ dit România, andreadzi sh-tu 2014“Primuveara a Amrânjlor”(VIII-a editsii ), tsi va s-dizvârteascâ tu 5-li di Apriir ahurhinda cu sihatea 16:00, tu sala mari di la Pâlatea a Ficiuritsloru (Bd. Tineretului 8-10).

Limba-i yishtearea di naima marea simasii a unlui popul tsi s-treatsi di la un bârnu la alantu cu unâ ayoryea mushuteatsâ shi pritu muzicâ. Di la aestâ minduiari anchisi sh-numa a alushtui spectacol :“Zboru armâtusitu tu iho”.

Vâ câlisimu s-yiurtusimu primuveara, tu un spectacol tsi adutsi deadun iholu di zâmani ama sh-muzica atsea cama nauâ, ta sâ scutemu tu migdani mushuteatsa armâneascâ.
Cama multi hâbări, la Sutsata Culturalâ Armâneascâ di Bucureshti (sucachea Vasile Lascăr 26-28) i pi www.ctarm.org shi www.facebook.com/primuvearaaarmanjilor. Tel: 0754 895 489.

Primuveara a Armânjlor ed 8

Consiliul Tinerilor Armâni, cu sprijinul Comunităţii Armâne din România, organizează cea de-a VIII-a ediție a spectacolului anual „Primuveara a Armânjlor”. Anul acesta, spectacolul are loc în sala mare a Palatului Național al Copiilor (Bulevardul Tineretului 8-10), pe data de 5 aprilie, începând cu ora 16.00.

 

Limba este cea mai importantă avere a unui popor și se transmite următoarelor generații într-un mod inedit prin muzică. Aceasta este ideea de la care a pornit „Cuvânt înveșmântat în ritm”.

Vă invităm să sărbătorim împreună primăvara într-un spectacol care îmbină tradiționalul cu modernul, pentru a face cunoscută cultura și limba armânească publicului larg. Mai multe informaţii, la sediul Societăţii Culturale Aromâne din Bucureşti (str. Vasile Lascăr, nr 26-28) sau pewww.ctarm.org si www.facebook.com/primuvearaaarmanjilor. Tel: 0754 895 489.

Advertisements

About esente_armanesti

Blog de conștientizare și promovare al evenimentelor culturale organizate de și pentru armâname. Prezentarea tematicii armânești
This entry was posted in di noi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s