Monthly Archives: March 2014

Zbor armătusit tu iho *Primuveara a Armânjlor* editia VIII

Consiliu a Tinirlor Armânj, cu andrupâmintulu a Farâljei Armaneascâ dit România, andreadzi sh-tu 2014“Primuveara a Amrânjlor”(VIII-a editsii ), tsi va s-dizvârteascâ tu 5-li di Apriir ahurhinda cu sihatea 16:00, tu sala mari di la Pâlatea a Ficiuritsloru (Bd. Tineretului 8-10). … Continue reading

Posted in di noi | Tagged , , , | Leave a comment

4 martie 1977: 37 de ani de la cel mai puternic cutremur

Nu este săptămână, luna, an, situație care să nu -mi amintească de Toma Caragiu. Fie că mă uit la sketch-uri, fie că privesc cu încântare filmele în care a jucat, Toma este mereu prezent în casele și sufletele noastre. Cel … Continue reading

Posted in adzâ tu istorie | Tagged , , , , | Leave a comment