3 shcurtu 1780 dzuua al Mihail G Boiagi

gramatica boiagi

Orice limbă este o înfăţişare a spiritului omenesc; cu cât mai multe limbi învaţă cineva, cu atât mai multe laturi cunoaşte mintea sa, şi, prin urmare, cu atât mai multilateral devine el însuşi. – Mihail G. Boiagi

În această zi se năștea autorul primei gramatici armânești, mai exact Mihail G.Boiagi.

Informațiile referitoare la Boiagi țin mai mult de viața profesională a acestuia.

Gramatica sa, “Gramatiki Romaniki icâ Makedonovlahiki”, în germană“Aromunisch oder Mazedowalachisch Sprachlehre” este prima gramatică științifică, scrisă cu litere latine, în armânește.

În 1813, la apariția gramaticii, în prefață, Mihail G Boiagi declara: “Chiar dacă armânii s-ar declara, să zicem, de origine hotentotă, chiar și în acest caz ar fi indicat să aibă dreptul și datoria de a se cultiva în limba maternă, cea mai corespunzătoare cale de a-și împlini crezul.

Ulterior edițiilor Gramaticii din 1863 – cu o prefaţă a lui D. Bolintineanu și tipărită cu sprijinul generos a lui C. Negri, și cea din 1915 – îngrijită de Pericle Papahagi, în 1988 la Freiburg apare cea de a treia  – sub atenta grijă a prof. Vasile Barba, ediția cea mai aproape de inițiativa lui Boiagi, sub titlul “Gramatica armânâ icâ macedonovlahâ”.

Referitor la Gramatica lui Boiagi, acad. Matilda Carioțeanu – Caragiu declara:

“Gramatica lui Boiagi nu este o Gramatică românã sau macedo-românã cum a interpretat-o Pericle Papahagi, ci este Gramatica armânâ sau Macedono-vlahă, asa cum a numit-o Boiagi. Armâna lui Boiagi este limba pe care o vorbeau părinții săi în ani 1750, în Moscopole; este limba lui Nectarie Târpu (1731); limba lui Th.A. Cavalioti, Daniil Moscopoleanlu si a lui  C-tin Ucuța. Limba lui Boiagi si, mai mult, a Textelor- este curat armâneascâ.”

Clip: 200 de ani de la tipărirea primei gramatici armânești, de către Mihail G. Boiagi

Sursă: Arhiva RRI – Secțiunea aromână

Advertisements

About esente_armanesti

Blog de conștientizare și promovare al evenimentelor culturale organizate de și pentru armâname. Prezentarea tematicii armânești
This entry was posted in literatura armânească and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s