Monthly Archives: September 2012

armânii și ziua educației nonformale (ZEN)

Ce faceți în week-end?Dacă nu știați, de joi 27.09 și până vineri, 28.09 se desfășoară  Tineret în Mișcare, una dintre inițiativele Comisiei Europene pentru îmbunătățirea educației  și promovarea tinerilor, încurajarea creativității, schimb de experiență între tineri. Evenimentul are loc chiar … Continue reading

Posted in di noi | Tagged , , , , ,

Despre armâni – perspectiva generala

Acceptarea armânilor ca populatie distincta nu este ceva ce a fost inventat in ziua de azi. Pentru mine, la nivel subiectiv a existat dintodeauna, iar din punct de vedere obiectiv poate fi argumentat prin referire la urmatoarele: –          Primele scrieri … Continue reading

Posted in armânjilji mileti ahorghea | Tagged , , , , , , , , | 9 Comments

lansare album “Elena di vreari” al Corinei Elena Badea

Așa cum vă anunțam acum câteva luni, în articolul dedicat Corinei Elena Badea, Corina se pregătește să lanseze primul (dacă nu mă înșel) album. Astfel, pe 27 septembrie, la Tulcea, Hotel Delta, are loc lansarea albumului Prota vreari (Prima dragoste) … Continue reading

Posted in muzica armânească | Tagged , , , , , ,

Istoria zborlui “armân”

Maka aveats tu naeti s-aflats tsi arâzgâ ari zborlu armân, tsi nu iasti alutusitu mas u mutrimu istoria, vas pârâstâsimu ma nghiosu ndauâ cumăts ditu xitâxearea alu Nicolae Trifon tipusitu tu fimirida Časopis Evropa ditu Novi Sad. nr.8, (An IV), 2011. Tutu ashi … Continue reading

Posted in tu armaneashti | Tagged , , , , , , ,

Karl Gauss shi năulu avropeanu (tu armaneashti)

Karl Markus Gauss Atsea tsi di aua sh ninti nica avemu ti anvitsari Die Presse 12.11.1997 –          Tsi limbâ vas asburascâ tu naua Avropâ? Anglikeasca? Galikeasca? I vahi Armâneasca? –          Âi cânushtets pi armânji?Desi aprukeatu prota shteari, di thimeljiu, a limbâei Armâni? … Continue reading

Posted in tu armaneashti | Tagged , , , , ,

Miroslav Ruzica: Vlahlji ditu Balkani (tu armaneashti)

Nu himu cândâsits câ armânjilji vas armânâ tu banâ, nu mash di itia câ s-tukescu cu ayunie ma sh ti multili dâvâseri andicra di arâzga lor, ti alâxerli ditu economie tsi inu dinapandica sh trag azvarna, sh di zorea tsi … Continue reading

Posted in tu armaneashti | Tagged , , , , , ,