lupta pentru latinitatea balcanica.aromanii pana la Primul razboi mondial – Giuseppe Motta (1)

Primul Război  a scos la iveala conflictualitatea potențială și complexitatea etnică a Europei Estice Centrale și în special a regiunilor balcanice. La acel moment multe probleme au devenit cunoscute diplomației internaționale și opiniei publice, care au urmat evoluției Problemei Estice și declinului Imperiului Otoman. Însă la sfârșitul primului război mondial, când majoritatea populațiilor își construiau propria identitate națională și se uneau creării Statului, nu toate grupurile balcanice au putut urma această cale.

Acesta este și cazul comunităților latine care și-au dus traiul în regiune din timpuri străvechi, încă din perioada colonizării romane. Aceste grupuri au fost deseori asociate coloniilor romane,  iar în timp ce mare parte a istoriei lor nu este cunoscută, au fost “absorbiți” de populațiile majoritare din jur. Dispariția le-a fost întârziată doar de “creșterea/dezvoltarea naturală a populațiilor din zona dealurilor, cucerirea otomană și dezvoltarea lentă a educație și comerțului, toate reprezentând cauze ce au încetinit dispariția”- Wace, Thompson, 1914.

Vlahii sau Aromânii erau cunoscuți sub varii denumiri: în afara variantelor de armâni, rămâni, rămăni, remeni, alte denumiri sunt tsintsari, țințari, kutsovlahi, mavrovlahi, macedoromanians,megleniți;

În Grecia, pot fi clasificați în grămusteni, pindeni, fărseroți, iar în Albania în cațaoni, cațani, căciăuni, cara-cațanii or saracacianii.

Chiar și având în vedere diversele lor nume, au fost deseori identificați cu comunitățile balcanice vorbitoare de limbă romamce provenită din latină.

Deși poate părea dificil de tratat aromânii ca un întreg, datorită diferitelor dialecte, lipsei de legături dintre ei, destinului istoric diferit, ar fi interesant de aprofundat studiul comunităților din Pind și Epirus în dimensiunea istorică, mai ales în secolele XIX și XX. La acel moment, aromânii deja începuseră să dezvolte un anumit nivel de conștință națională, exprimând valori politice și culturale precise, care pot fi interpretate prin perspectiva renașterii naționale.

De-a lungul secolelor, aromânii s-au dovedit a fi cameleonici, cameleonii Balcanilor (I.Nicolau, 1993),  fiind astfel asimilați de alte comunități din regiune, păstrându-și trăsăturile speciale dar atenuându-le și deseori înlocuindu-le cu altele, cum s-a întâmplat în cazul culturii și limbii grecești.

Aromânii au contribuit la dezvoltarea socială și culturală a națiilor în cadrul cărora au trăit/le-au ales:Grecia (Aristotelis Valaoritis, Gheorghios Zalocosta, Kostas Krystalis), Serbia (Jovan Sterija Popović, Alecu Nusić, Draboliub Sotirović), Bulgaria (Aleco Kostantinov) sau România (Dimitrie Bolinteanu, Dimitrie Anghel, Nusi Tulliu, Leon T. Boga, Nicolae Batzaria, Ion Foti, Marcu Beza).

Sursă: The Fight for Balkan Latinity. The Aromanians until World War I.Giuseppe Motta

❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋

Dacă ai ceva de spus, te ascultăm! Apreciem orice punct de vedere, atâta timp cât se referă la subiectul publicat

Advertisements

About esente_armanesti

Blog de conștientizare și promovare al evenimentelor culturale organizate de și pentru armâname. Prezentarea tematicii armânești
This entry was posted in istoria armaneasca and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.